Alumni

Ph. D

Nico Tanguy
Jason D’Souza
Carlos Quijano-Solis
Muhammad Ferhan
Pei-Yu Kuo
Jieming Chen
Yong Zhao
Sabina Di Risio
Angelo Facca

M.A.Sc./ M.A.Sc.F

Mariam Khan
Mark Martirossian
Gregory Wright  
Isabella (Bo Ya) Zhang
Mandana Fazl
Andrew Lee
Adrew Barquin
Siying Chen
Gireesh Gupta
Chong Liang
Pooya Azadi
Ailee Ho
Patricia Lai
Ernesto Caner
Sabrina Di Risio
Guillaume Bernard
Jingguo Zhang
Ardeshir Kianercy
Yan Zhang

Visiting Students

Feng Liu
Xuexia (Anna) Zhang
Chuanwei Zhang
Zhenyu Wang
Lisa Entzmann
Yongqiang Lan
Wenbiao Xu
Jing Luo

Postdoctoral Fellows


Sundeep Nair
Sen Wang
Mohammad Arjmand
Prashant Chahuan
Nikhil Patil
Thierry Koumbi Mounanga
Yong Zhao
Shokouh Farvid
Sankar Govindarajan
Yicheng Du
Lindsey Fiddes
Zeen Huang
Haixia Fang
Joanne Moszynski
Hooman Foroughi
Jian Jiang
Tieqi Li
Anbu Clement Johnson
Guangbo He

Research Assistants/Associates

Thierry Koumbi Mounanga
Hossein Salehizadeh
Zeen Huang
Syed Abthagir
Rosanna Kronfli
Stacy Filenkova (Research Admin)
Syed Abthagir
Nicolas Tanguy
Zheng Chen
Syed Abthagir
Sabina Di Risio
Tony Ng (Technician)

Visiting Professor/Scholar

Zhong Sun
Zhengbin (Ben) He
Jing Chen
Daisy Huang
Shujun Li
Zhen Jia
Yubo Chai
Yan Song
Weihong Wang
Jidong He

Undergraduates

Jordan Hong
Krisco Cheung
Luizmar de Assis Barros
Sophie Hu
Jeff Chan
Ailee Ho
Atsushi Tetsubayashi
Jocelyn Chiu
Andrea George